155 Relly Steet, Sunnyside, Pretoria.  012 344 4000

 Follow Us

Verhoudings

The magic of relationships

THE MAGIC OF RELATIONSHIPS

Introduction

So much has been written and spoken about relationships, but the last word has not yet been spoken. Sometimes it is a positive experience, easy, uncomplicated and heaven on earth to be together. At other times things turn negative and we become entangled in conflicts that remain unresolved and then we become one another’s hell on earth.

The Systems Approach in Communication is a practical… Continue reading

Die misterie van verhoudings

Inleiding Daar word so baie oor verhoudings geskryf en gepraat en tog is die laaste woord nog nie nie gesê nie. Soms is dit positief, maklik, ongekompliseerd en hemels om bymekaar te wees. Soms raak dit negatief en ons raak verstrik in konflikte wat onopgelos bly en dan word ons mekaar se hel.

Die sisteembenadering in kommunikasie is ‘n praktiese en maklike manier om ons te help om‘n bietjie orde… Continue reading